Natuurlijker Wonen

Advertenties: Vraag en aanbod natuurlijker wonen.


Onze omgeving is bepalend hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Daarom is het belangrijk een plek te zoeken waar u zich thuis voelt,  natuurlijker wonen betekent voor de één  bv een klein huis en veel grond en een grote schuur en voor een ander betekent dit een groot landhuis. De grote van het pand maakt in deze niet uit, ieder woont naar zijn eigen draagkracht. Wel is het van belang om na aanschaf van een pand soberder te gaan leven, en bij iedere verdere stap na te denken of het noodzakelijk is of dat we er toch zonder kunnen.
Daarbij werken we zoveel als mogelijk met natuurlijke materialen en proberen onafhankelijk te zijn voor wat betreft de energie.
We telen onze eigen groente en fruit en houden onze eigen dieren.
Op deze wijzen krijgen we weer grip op ons leven en voldoening van het resultaat, zintuigen worden dagelijks geprikkeld en de dagen zitten vol met nieuwe gebeurtenissen. Door alle werkzaamheden zijn we veel buiten en hebben veel beweging.
We gaan met eerbied om met de planten en dieren, omdat het ons voedsel is. We zorgen ervoor dat alles goed verzorgd is en in harmonie met zijn omgeving.
Bent u de gelukkige die een huis heeft met veel grond dan kunt u meteen beginnen, voor anderen die dit niet hebben is altijd de mogelijkheid om een volktuin te huren en een paar kippen en konijnen te houden.
Ook is er de mogelijkheid om met andere mensen uw droom te verwezenlijken, in Nederland en Europa zijn tal van projecten en woongroepen die geweldig functioneren.
Als u op een flat woont of in een rijtjeshuis, kunt u ook natuurlijker leven bv door mee te werken met
Transition towns, verspreid door heel Nederland zijn er talloze groepen die zich hier mee bezighouden, ook organiseren zij diverse cursussen waaraan u kunt deelnemen.

 

Natuurlijkerleven.nl
Samen op weg naar een betere wereld